Lulebo

Renovering Professorsvägen

På Professorsvägen 2-118 på Porsön genomför vi omfattande renoveringar. De beräknas vara klara senhösten 2016.

Renoveringarna omfattar byte av befintliga träfasader inklusive tilläggsisolering. Nya fönster, nya ytterdörrar och nya balkongräcken monteras. Ventilationen förbättras avsevärt med de nya ventilationsaggregaten med värmeåtervinning. Garagen får nya garageportar och fasaderna förbättras.


Nya innergårdar

Gårdsmiljöerna fräschas upp med dekorativ marksten och buskplanteringar. Det anläggs nya gemensamma sittytor med utemöbler och planteringar med blommande perenner och prydnadsträd. Lägenheterna i markplan får nya uteplatser med avskärmning. Fler cykelparkering tillskapas.

Kortfakta
 • Nya träfasader
 • Tilläggsisolering
 • Nya fönster
 • Nya dörrar
 • Nya balkongräcken
 • Ny ventilation
 • Gårdmiljöerna åtgärdas
 • Uteplatser marklägenheter
 • Fler cykelparkeringar

 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek