Lulebo

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

Information gällande hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

Lulebo och Hyresgästföreningen är överens om hur gällande avtal för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU, (tidigare bofonder) ska tillämpas.

Se nedan gällande tidsintervall för respektive åtgärd.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) gör det möjligt för hyresgäster att ansöka om inre lägenhetsunderhåll för kategorierna tapeter, golv och övrigt. Endast hyresgäst med förstahandskontrakt har möjlighet att ansöka.

Överenskommelsen innebär att det från måndag 3 juli 2017 är möjligt att ansöka om HLU.

Avtalet reglerar även att parterna varje år ska överenskomma om vilket belopp det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet kan uppgå till. Gällande avtal avser tidsperioden 1 juli 2017-30 juni 2018.


Följande tidsintervall gäller

Tapeter och ommålning: 13 år

Golv
Slipning av linoleummattor: 11 år
Byte linoleummatta: 22 år
Lackning och slipning av parkettgolv: 11 år

Frågor gällande hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll besvaras av din Bovärd.


Nya hyror från 1 juli 2017

Lulebo och Hyresgästföreningen har även kommit överens om att bostadshyrorna höjs med i genomsnitt 0,85 procent från 1 juli 2017. Avtalsperioden gäller till 30 juni 2018. Information bifogas med avierna för juli månad.

Publicerat måndag 22 maj kl. 14:20. Justerad måndag 29 maj.