Lulebo

Förtur studentbostad

Endast sökanden som ska studera eller redan är student vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) har rätt att ansöka om akut medicinsk förtur. Kopia på antagningsbesked från LTU eller registreringsintyg ska bifogas till ansökan.

Till grund för att ansökan ska beviljas gäller varaktigt funktionshinder för boende på bottenvåning eller med hiss. Läkarintyg som påvisar akut behov av bostad pga. medicinska skäl ska bifogas ansökan.

Kontakta Bostad Luleå för ansökningsblankett och information.

Förtur Studentbostäder

Förtursansökningar handläggs av Bostad Luleå.

Telefon: 0920-45 45 99