Lulebo

Förtur

Vi har en förturskategori; Akut medicinsk. För att ansöka om akut medicinsk förtur krävs att sökanden sedan minst ett år tillbaka är folkbokförd inom Luleå kommun, personbevis som styrker detta ska bifogas ansökan.

Förtur beviljas inte till Trygghetsboende, Årgångshus, parkeringsplats eller förråd. Beviljad förtur gäller för tre lägenhetserbjudanden. Tackar du nej eller låter bli att svara på tre erbjudanden är förturen förverkad.

Har du tackat ja till ett erbjudande och sökande med ett tidigare registrerat förtursdatum tecknar kontrakt på lägenheten räknas inte detta som ett erbjudande.

Bostad Luleå

Förtursansökningar handläggs av Bostad Luleå.
Tel: 0920-45 45 99


Notera att förturer endast beviljas till personer skrivna och boende inom Luleå kommun.


Förtur på grund av akuta medicinska skäl

Giltig orsak för att bevilja förtur gäller dokumenterat varaktigt rörelsehinder. Förtur gäller till alla lägenheter som är belägna på bottenvåning eller i hus med hiss. Ansökan ska styrkas med läkarintyg där dessa behov måste framgå. 


Förtursansökningar handläggs av Bostad Luleå. Tel. 0920-45 45 99.