Lulebo

Bofonder

Frysta bofonder
Lulebo har sagt upp tidigare gällande bofondsavtal med Hyresgästföreningen. Syftet är att teckna nytt avtal avseende inre underhåll i lägenheterna. Med anledning av det införs från tisdag 21 februari 2017 stopp för nyttjande av bofonder i Lulebos bestånd. 

Med anledning av det här är sidan för bofondsblanketter arkiverad tills vidare.


Bofonderna tillhör lägenheten och kan användas av hyresgästen för visst underhåll av bostaden. De flesta av våra studentbostäder, och ytterligare ett antal bostäder, omfattas inte av bofonder.

Lulebo har tillsammans med Hyresgästföreningen avtal om en bofondsmodell som gör det möjligt för hyresgästerna att påverka intervall och omfattning av inre underhåll i lägenheterna. Underhållspengar sätts av i bofonder, avsättningen är inte ett hyrestillägg eller på något annat sätt knuten till hyresgästerna, utan en ansvarsförbindelse Lulebo gör gentemot lägenheten.


Vad får jag själv utföra?

Omtapetsering och takmålning kan hyresgästen själv utföra, förutsatt att arbetet görs fackmannamässigt. Målning av köksluckor och byte av golvmattor m.m. ska utföras av de entreprenörer vi har avtal med. Vid tapetsering målas alltid taket.

Oavsett om du själv eller en entreprenör ska utföra arbetet ska du börja med att kontakta din bovärd, eller besöka vårt Kundcenter på Storgatan 28. Hos Kundcenter finns bofondsblanketter, mattprover, tapetprover och exempel på skåpluckor, spårfräsning och färgval.


Entreprenör eller eget arbete

Utförs arbetet av entreprenör kontaktar de dig för att avtala om tidpunkt för arbetets utförande. Täcker inte fondens medel kostnaderna står du själv för överskjutande del. Ska du själv utföra arbetet hämtar du materialet hos fackhandlare. Observera att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.


Besiktning av eget arbete

Egna arbeten ska besiktigas efter utfört arbete eller i samband med avflyttning. Godkänns inte arbetet måste felen åtgärdas på egen bekostnad, eller också utför vi efterarbetet och debiterar dig kostnaden.

Kontakta oss

När du vill förändra något i din lägenhet måste du först kontakta din bovärd*.

*För att kontakta din bovärd, logga in på Mina sidor, under Min adressbok finns kontaktuppgifter. Eller ring oss på tel. 0920-23 67 00.


Bofondsavsättning görs för kategorierna tapeter, golv och övrigt. Endast hyresgäst med förstahandskontrakt har möjlighet att nyttja bofonderna.


Bofondsarbeten utförs i första hand av bofondsentreprenörer vi har avtal med.


Bofonden får inte användas till att reparera skador som uppkommit p.g.a. onormalt slitage eller skadegörelse.