Lulebo

Felanmälan

För att anmäla ett fel i lägenheten eller fastigheten finns två alternativ: telefon eller WebbFelan. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

För att göra en felanmälan via WebbFelan, logga in på Mina sidor. Där kan du registrera och följa ärenden. Fel avhjälps normalt inom tre arbetsdagar.

För att ett ärende ska hanteras så effektivt som möjligt är det viktigt att ni uppger adress, kontaktperson och telefonnummer samt om huvudnyckel får användas.

SMS-avsering vid driftstörning

Vid driftstörningar som berör ditt boende kan du få SMS med information. Dock förutsätter det att du har angett mobilnumret i rätt fält vid registrering på vår webbplats. Se bifogad bild, den visar var du ska ange ditt mobilnummer. Ange din e-postadress i fältet för e-post, då kan vi i vissa fall även meddela dig via e-post.

Har du redan registrerat dig kan du logga in via Mina sidor och ändra uppgiften.

Notera att akuta fel omgående ska anmälas på telefon 0920-23 67 40.


Saker som du själv ska kontrollera och åtgärda

Här visas instruktionsfilmer som beskriver hur du med enkla medel kontrollerar och åtgärdar det som åligger dig som hyresgäst.

Rengör vattenlåset
Rengör golvbrunnen
Kontroll av säkring/jordfelsbrytare (motorvärmarstolpen)
Kontrollera säkringar i bostaden
Kontrollera brandvarnaren regelbundet

Här kan du läsa mer om vår Funktionsgaranti.

Kontaktuppgifter

Felanmälan: 0920-23 67 40


Vid brand, olyckor och inbrott, ring larmnumret 112.