Lulebo

Årgångshus

Boendeformen Årgångshus är ett kategoriboende för dig som är 65+. Tillsammans med dina grannar skapar ni trivsel och samvaro utifrån egna initiativ. Årgångshus ska inte förväxlas med trygghetsboende som är en mer personalbaserad form av boende.

Frågan om seniorboende i hyresrätt väcktes 2004. I samverkan med Socialförvaltningen i Luleå genomfördes enkäter bland kommunens medborgare. De gav ett entydigt svar: vi vill helst bo kvar i vårt bostadsområde när vi åldras.

Enkäten pekade även ut några särskilt betydelsefulla faktorer för seniorboende som god samhällsservice, väl fungerade kommunikationer och närhet till vårdcentral, apotek och affär.


Ombyggnationer inomhus och utomhus

Inventeringen av bostadsbeståndet ledde till att vi under hösten 2008 påbörjade ombyggnationerna i ett hyreshus på Vinkelgränd 3, Örnäset. Därefter har vi i befintliga fastigheter skapat ytterligare Årgångshus och det finns planer för fler. Vid ombyggnad till Årgångshus ses såväl inom- som utomhusmiljön över.

I lägenheterna breddas dörrar, vissa mellanväggar tas bort och badrummen förändras. Allt för att skapa öppnare planlösningar som underlättar boendet även om man är i behov av rullstol eller rollator. 

Våra Årgångshus

Björkskatan, Hagelvägen 3-5
Tre våningar, 29 lägenheter
1,5-3 rok, ca. 43-82 m2.
Visa på karta


Hertsön, Hertsötorget 2-28
Fyra våningar, 32 lägenheter
1-3 rok, ca. 44-79 m2.
Visa på karta


Frågor om våra Trygghetsboenden besvaras av Kundcenter.
Tel: 0920-23 67 00
Kontakta oss


Lediga lägenheter
Lediga lägenheter presenteras på Bostad Luleås webbplats.